Nový Zéland

Všechny příspěvky z našeho březnového výletu na Nový Zéland v roce 2017 najdete níže. Na Novém Zélandu jsme strávili celkem čtyři týdny, z toho tři týdny na jižním ostrově a týden na severním ostrově. Pro lepší orientaci doporučuji začít prvním příspěvkem, který detailně popisuje základní poznatky a doporučení, které jsme za náš pobyt načerpali. Přejeme příjemné čtení.

10.6.2017
24.3.2017
23.3.2017
21.3.2017
20.3.2017
18.3.2017
17.3.2017
16.3.2017
15.3.2017
14.3.2017
13.3.2017
11.3.2017
10.3.2017
9.3.2017
8.3.2017
7.3.2017
6.3.2017
5.3.2017
4.3.2017
1.3.2017