Skotsko

Všechny příspěvky z našeho desetidenního říjnového výletu do Skotska v roce 2017 najdete níže. Pro lepší orientaci doporučuji začít prvním příspěvkem, který detailně popisuje základní poznatky a doporučení, které jsme za náš pobyt načerpali. Přejeme příjemné čtení.

10.10.2017
8.10.2017
6.10.2017
5.10.2017
4.10.2017
3.10.2017
2.10.2017
1.10.2017
30.9.2017